top of page

3D GÖRÜNTÜLEME

3D SEFALOMETRİK PLANLAMA

Sefalometrik görüntüler genellikle ortodontik tedavi veya ortognatik cerrahi gerektiren hastalardan alınmaktadır. Tedavi öncesi tedavi planının hazırlanmasında, tedavi sırasında veya sonrasında ise tedavinin etkilerini değerlendirebilmek amacıyla sefalometrik radyografiler alınmaktadır. Kafanın yandan görüldüğü bu filmde çenelerin büyümesi ve kemiklerin kafatası ile olan ilişkisi incelenir.

Ortodontist hekimler bu filmle tedaviyi planlarlar ve tam tanıyı koyarlar. Tedavi öncesi tedavi planının hazırlanmasında tedavi sırasında veya sonrasında tedavinin etkilerini değerlendirebilmek amacıyla sefalometrik radyografiler alınabilmektedir. 

bottom of page