top of page

Sık Sorulan Sorular

RADYASYON NEDİR? 
Radyasyon elektro manyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji yayılımı ya da aktarımıdır. Elektromanyetik radyasyon elektrikle 
yüklü bir partikülün hızındaki değişiklik ile oluşur. Gama ışınları, X- ışınları, ultraviyole ışınları, görünür ışık, infrared radyasyon, 
mikrodalga ve radyo dalgaları da birer elektromanyetik radyasyon örneğidir.RADYASYON DEĞERLERİ?
Dental CT cihazlarında kullanılan radyasyon dozu medikal CT cihazlarına göre çok düşüktür. Çene ve yüz bölgesinden medikal CT 
cihazları ile görüntü alımında yaklaşık 150kVp - 200mA radyasyon dozu uygulanır. Dental CT cihazlarında ise görüntüler yaklaşık 
80 kVp - 5mA kullanılarak elde edilir.


RADYASYON ÖLÇÜM BİRİMİ?
Sievert: Tanısal radyolojide hastanın maruz kaldığı radyasyon doz birimidir. Bir panoramik radyografide hasta dozu yaklaşık 0,01 mSv 
dir. Dünyadaki tüm canlılar doğal kaynaklardan yılda yaklaşık 1,5 - 2,5 mSv radyasyona maruz kalırlar. Bir adet panoramik radyografi 
alımında kullanılan dozun doğal kaynaklardan 10 saat içerisinde alınan radyasyon miktarı ile aynı olduğu bildirilmektedir.


X IŞININI KONTROL EDEN FAKTÖRLER?
Bir X-Işını tüpünden yayılan X-Işını, ışın yayılım süresi, ışınlanmaz hızı, ışın enerjisi, ( mA,kV ) ışın şekli ve hasta reseptör mesafesi 
değiştirilerek modifiye edilebilir.


HASTA İÇİN ÖNLEMLER NELERDİR?
Panoramik film için gerekli ışın dozu yüksek değildir. Gene de diş uzmanının gerekli gördüğü durumlar dışındada uygulanmamalıdır. 
Panoramik filmin çekilmesinin hasta için özel bir zorluğu yoktur. İnceleme sırasında küpe ya da kolye gibi takılar ve gözlük takmamak 
önemlidir; aynı biçimde diş protezlerinin de ağızdan çıkarılması gerekir. Çünkü bu nesneler röntgen ışınlarını geçirmez ve incelemenin sonucunu bozabilirler.

bottom of page